Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Συγκρότηση ad hoc ομάδας έργου σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τις mobile contactless card payments σε περιβάλλον SEPA

Τον Ιανουάριο 2017, συνεστήθη με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών (‘EPC’) ad hoc ομάδα έργου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία έχει ως στόχο την επικαιροποίηση των “Mobile Contactless SEPA Card Payments Interoperability Implementation Guidelines” του EPC, προκειμένου να εναρμονιστούν περαιτέρω οι ανέπαφες συναλλαγές που διενεργούνται μέσω κάρτας πληρωμών ή κινητών τηλεφώνων σε περιβάλλον SEPA, οι οποίες βασίζονται στην ασύρματη τεχνολογία μικρής εμβέλειας (“Near Field Communication”, ‘NFC’).

Υλικό τεκμηρίωσης