Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Έκθεση της Επιτροπής Πληρωμών και Υποδομών Αγορών (΅CPMIΆ)

Tην Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2016, δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Πληρωμών και Υποδομών Αγορών (΅CPMIΆ) η έκθεση που εκπόνησε, σχετική με την ανάπτυξη και τη σημασία των υπηρεσιών γρήγορων πληρωμών μικρής αξίας (fast payments), και τις προκλήσεις που αυτές δημιουργούν για τα συστήματα πληρωμών.

Η έκθεση, με τίτλο:΅Fast payments – enhancing the speed and availability of retail paymentsΆ είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.bis.org/cpmi/publ/d154.htm