Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα ανάκαμψης και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων

Resolution Planning Cycle 2024: Πληροφοριακό υλικό του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης

Στις 14 Ιουνίου 2024, το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) δημοσίευσε πληροφοριακό υλικό σχετικά με το "Resolution Planning Cycle 2024".

Η εν λόγω δημοσίευση παρουσιάζει τις δραστηριότητες του SRB αναφορικά με τα σχέδια εξυγίανσης και περιγράφει τις βασικές διαδικασίες και στάδια του τρέχοντος RPC.

Δελτίο τύπου του SRB