Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Δημόσιες διαβουλεύσεις της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών αναφορικά με τις ζημίες από λειτουργικό κίνδυνο

Στις 6 Ιουνίου 2024, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) ανακοίνωσε την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί τριών σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (RTS) αναφορικά με τις ζημίες από λειτουργικό κίνδυνο. Ειδικότερα, περιλαμβάνονται:

  • Σχέδιο RTS για τη θέσπιση ενός συστήματος ταξινόμησης για τον λειτουργικό κίνδυνο (taxonomy on operational risk),
  • Σχέδιο RTS για την εξειδίκευση των προϋποθέσεων υπό τις οποίες κρίνεται «αδικαιολόγητα επαχθές» («unduly burdensome») για ένα πιστωτικό ίδρυμα να υπολογίσει τη ζημία από λειτουργικό κίνδυνο σε ετήσια βάση, και
  • Σχέδιο RTS για τις προσαρμογές στο σύνολο δεδομένων σχετικά με τις ζημίες (loss data set) που τηρεί κάθε πιστωτικό ίδρυμα.

Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 6 Σεπτεμβρίου 2024.

Δελτίο τύπου της ΕΒΑ