Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Ανακοίνωση του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ αναφορικά με την επιλογή της έδρας (Φρανκφούρτη) της υπό σύσταση πανευρωπαϊκής Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (‘AMLA’)

Την Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2024, επετεύχθη συμφωνία σε επίπεδο ΕΕ ως προς την έδρα της ‘AMLA’, η οποία θα είναι η πόλη της Φρανκφούρτης.

Η αναφορά της έδρας της ‘AMLA’ θα συμπεριληφθεί στο τελικό συμφωνηθέν κείμενο του Κανονισμού, το οποίο αναμένεται να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ το προσεχές διάστημα.

Ανακοίνωση