Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Διαβούλευση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών (‘EPC’) έως 19/5/2024 επί του σχεδίου “Verification of Payee” (‘VOP’) Rulebook”

Στις 20 Φεβρουαρίου 2024, το ‘EPC’ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση 67σέλιδο σχέδιο “Rulebook” της υπηρεσίας “Verification of Payee” (‘VOP’) σε περιβάλλον SEPA. Σε διαβούλευση έθεσε, επίσης, και 5σέλιδο κείμενο Συστάσεων του ‘EPC’. Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 19 Μαΐου 2024.

Σχέδιο Rulebook

Συστάσεις