Τομείς Δραστηριότητας / Νομικά θέματα

Δημοσίευση Ν. 5090/2024 σχετικά με τις παρεμβάσεις στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την επιτάχυνση και την ποιοτική αναβάθμιση της ποινικής δίκης

Στις 23 Φεβρουαρίου 2024 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 5090/2024 (ΦΕΚ Α’ 30) με τίτλο: «Παρεμβάσεις στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την επιτάχυνση και την ποιοτική αναβάθμιση της ποινικής δίκης - Εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας».

ΦΕΚ Α'30/23.02.2024