Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Έρευνα της ΕΒΑ σχετικά με τις μεθοδολογίες ταξινόμησης των κινδύνων ESG

Στις 29 Ιανουαρίου 2024, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) ανακοίνωσε την έναρξη εθελοντικής έρευνας με στόχο τη συλλογή σχολίων από τα πιστωτικά ιδρύματα αναφορικά με τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιούν για την ταξινόμηση των ανοιγμάτων σε κινδύνους ESG, καθώς επίσης και την προσβασιμότητα και διαθεσιμότητα των δεδομένων ESG για τους ανωτέρω σκοπούς.

Ειδικότερα, σκοπός της έρευνας είναι η συλλογή ποιοτικών πληροφοριών για τις τρέχουσες πρακτικές των πιστωτικών ιδρυμάτων, που θα τροφοδοτήσουν τις εργασίες της ΕΒΑ σχετικά με τη δυνατότητα εισαγωγής μιας τυποποιημένης μεθοδολογίας για την αναγνώριση και την ποσοτικοποίηση των ανοιγμάτων που εκτίθεται σε κινδύνους ESG.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής απαντήσεων στην έρευνα της EBA για τα ενδιαφερόμενα πιστωτικά ιδρύματα είναι η Παρασκευή, 29 Μαρτίου.

Δελτίο τύπου της ΕΒΑ