Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Απάτη στα μέσα και συστήματα πληρωμών

Κείμενο διαβούλευσης της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία (‘BCBS’) σχετικά με τις επιπτώσεις των περιστατικών ηλεκτρονικής απάτης στην μικρο-προληπτική εποπτεία και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Η ‘BCBS’ έθεσε πρόσφατα σε δημόσια διαβούλευση, έως τις 16 Φεβρουαρίου 2024, 29σέλιδο κείμενο σχετικά με τις επιπτώσεις των περιστατικών ηλεκτρονικής απάτης στην χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την άσκηση μικρο-προληπτικής εποπτείας από τις αρμόδιες αρχές.

Κείμενο διαβούλευσης