Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Έναρξη cyber resilience stress test της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Στις 3 Ιανουαρίου 2024, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ανακοίνωσε την έναρξη της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για την ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο (cyber resilience stress test) για το έτος 2024.

Στόχος της άσκησης, η οποία περιλαμβάνει 109 άμεσα εποπτευόμενα πιστωτικά ιδρύματα, είναι η εκτίμηση του βαθμού ανταπόκρισης και ανάκαμψης (response and recovery) από μια επιτυχημένη κυβερνοεπίθεση. Στο δυσμενές σενάριο, η κυβερνοεπίθεση διαταράσσει τις καθημερινές επιχειρησιακές λειτουργίες της τράπεζας.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της εν λόγω άσκησης, 28 πιστωτικά ιδρύματα που αντιπροσωπεύουν διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα και γεωγραφικούς χώρους, θα κληθούν να υποβάλουν επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση της επίθεσης.

Τα κυριότερα ευρήματα του cyber resilience stress test πρόκειται να ανακοινωθούν το καλοκαίρι του 2024.

Δελτίο τύπου της ΕΚΤ