Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Έναρξη λειτουργίας του συστήματος “Instant Euro One-Leg Out Credit Transfer” (‘Inst Euro OCT’) σε περιβάλλον SEPA

Στις 28 Νοεμβρίου 2023, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών (‘EPC’) δημοσίευσε δελτίο τύπου αναφορικά με την έναρξη λειτουργίας του συστήματος “Instant Euro One-Leg Out Credit Transfer” (‘Inst Euro OCT’) σε περιβάλλον SEPA.

Δελτίο Τύπου