Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Ηλεκτρονική τραπεζική

Επίτευξη πολιτικής συμφωνίας σε επίπεδο ΕΕ επί της πρότασης Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις άμεσες μεταφορές πίστωσης σε ευρώ (“instant credit transfers in euro”)

Στις 7 Νοεμβρίου 2023, επιτεύχθηκε πολιτική συμφωνία σε επίπεδο ΕΕ επί της πρότασης Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις άμεσες μεταφορές πίστωσης σε ευρώ (“instant credit transfers in euro”).

Δελτίο τύπου