Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ): Στις 12 Δεκεμβρίου η δημοσίευση της πανευρωπαϊκής Άσκησης Διαφάνειας για το έτος 2023 και της Έκθεσης Εκτίμησης Κινδύνων

Στις 14 Νοεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) εξέδωσε δελτίο τύπου, σύμφωνα με το οποίο η πανευρωπαϊκή Άσκηση Διαφάνειας έτους 2023 και η συνοδευτική αυτής, Έκθεση Εκτίμησης Κινδύνων, πρόκειται να δημοσιευθούν την Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου και ώρα Ελλάδος 19:00.

Η άσκηση εντάσσεται στις προσπάθειες της ΕΒΑ να ενισχύσει τη διαφάνεια του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ε.Ε.. Χρησιμοποιώντας αποκλειστικά εποπτικά δεδομένα που έχουν ήδη υποβληθεί από τις τράπεζες, έχει συμπληρωματικό ρόλο έναντι των δημοσιοποιήσεων των τραπεζών στο πλαίσιο του Πυλώνα 3.

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην άσκηση αφορούν στις κεφαλαιακές θέσεις, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού, την ποσοτική αποτίμηση της έκθεσης σε κινδύνους, τα ανοίγματα σε κρατικά ομόλογα και την ποιότητα των πληροφοριών για τα στοιχεία του ενεργητικού του τραπεζικού τομέα της Ε.Ε., κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2022 έως και το πρώτο εξάμηνο του 2023.


Δελτίο τύπου της ΕΒΑ