Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Απάτη στα μέσα και συστήματα πληρωμών

Έκθεση της Ευρωπαϊκής Αστυνομίας (‘Europol’) για την αξιολόγηση του κινδύνου του οργανωμένου εγκλήματος μέσω του διαδικτύου για το έτος 2023

Η ‘Europol’ δημοσίευσε την 14σελιδη έκθεση της για την αξιολόγηση του κινδύνου του οργανωμένου εγκλήματος μέσω του διαδικτύου για το έτος 2023, στην οποία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται αναφορές για τα αποτελέσματα της δράσης “European Mule Account Action” (‘EMMA 8’) που έλαβε χώρα τους μήνες Σεπτέμβριο-Νοέμβριο 2022.

Έκθεση