Ρυθμιστικά θέματα / Προστασία καταναλωτή

Δημοσίευση της αγγλικής έκδοσης της ΠΕΕ 215/2/03.02.2023 της Τράπεζας της Ελλάδος

Στις 11 Απριλίου 2023, δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος η αγγλική έκδοση της ΠΕΕ 215/2/03.02.2023 «σχετικά με τον κατάλογο των πλέον αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών που συνδέονται με λογαριασμό πληρωμών και υπόκεινται στην καταβολή τέλους» (άρθρο 3 του Νόμου 4465/2017).

ΠΕΕ 215/2/03.02.2023