Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Κείμενο διαβούλευσης της Επιτροπής Πληρωμών και Υποδομών Αγορών (‘CPMI’) σχετικά με την εναρμόνιση των τεχνικών απαιτήσεων χρήσης των μηνυμάτων “ISO 20022” στις διασυνοριακές πληρωμές σε διεθνές επίπεδο

Την 1η Μαρτίου 2023,  η ‘CPMI’ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση, έως τις 10 Μαΐου 2023, 68σέλιδο κείμενο σχετικά με την εναρμόνιση των τεχνικών απαιτήσεων χρήσης των μηνυμάτων “ISO 20022” στις διασυνοριακές πληρωμές σε διεθνές επίπεδο.

Η προτεινόμενη ημερομηνία υιοθέτησης των τεχνικών απαιτήσεων που περιλαμβάνονται στο κείμενο διαβούλευσης (Νοέμβριος 2025) ευθυγραμμίζεται με την απόφαση της SWIFT να καταργήσει τη δυνατότητα αποστολής διασυνοριακών μηνυμάτων πληρωμών τύπου “ΜΤ” από το Νοέμβριο του 2025.

Κείμενο διαβούλευσης