Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Πρόγραμμα εργασίας Επιτροπής Βασιλείας και στρατηγικές προτεραιότητες για τα έτη 2023/24 – Προληπτικά πρότυπα για κρυπτοστοιχεία

Στις 16 Φεβρουαρίου 2023 η Επιτροπή Βασιλείας δημοσίευσε διετές πρόγραμμα εργασίας, το οποίο σκιαγραφεί τις στρατηγικές προτεραιότητες αναφορικά με τις δράσεις της για τις πολιτικές, την εποπτεία και την εφαρμογή του πλαισίου.

Οι κύριες θεματικές του προγράμματος εργασίας είναι οι εξής:

  • Αναδυόμενοι κίνδυνοι και διερεύνηση μελλοντικών τάσεων
  • Ψηφιοποίηση της χρηματοδότησης
  • Χρηματοπιστωτικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με το κλίμα 
  • Παρακολούθηση και αναθεώρηση υπαρχόντων πλαισίων και οδηγιών
  • Εφαρμογή και αξιολόγηση

Επιπλέον, οι Διοικητές και οι Επικεφαλής Εποπτείας (Group of Governors and Heads of Supervision) ενέκριναν τη δημοσίευση του οριστικού κειμένου για την προληπτική αντιμετώπιση της έκθεσης σε κρυπτοστοιχεία.

Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής Βασιλείας

Πρότυπα για την προληπτική αντιμετώπιση της έκθεσης σε κρυπτοστοιχεία