Ρυθμιστικά θέματα / Προστασία καταναλωτή

Δημοσίευση ΠΕΕ 215/2/03.02.2023 της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με τον κατάλογο των πλέον αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών που συνδέονται με λογαριασμό πληρωμών και υπόκεινται στην καταβολή τέλους (άρθρο 3 του Νόμου 4465/2017)

Στις 9 Φεβρουαρίου 2023, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 619) η ΠΕΕ 215/2/03.02.2023 της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με τον κατάλογο των πλέον αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών που συνδέονται με λογαριασμό πληρωμών και υπόκεινται στην καταβολή τέλους (άρθρο 3 του Νόμου 4465/2017).

ΦΕΚ Β’ 619/9.2.2023