Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Απάτη στα μέσα και συστήματα πληρωμών

Σχέδιο Νόμου «Διαδικασία άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, κυβερνοασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων πολιτών»

Την Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2022, κατατέθηκε προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων το σχέδιο Νόμου «Διαδικασία άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, κυβερνοασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων πολιτών». Στα άρθρα 20 έως 33 περιλαμβάνονται διατάξεις για θέματα κυβερνοασφάλειας.

Σχέδιο Νόμου