Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Απάτη στα μέσα και συστήματα πληρωμών

Ετήσια έκθεση του Οργανισμού της ΕΕ για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (‘ENISA’) σχετικά με τις βασικές κατηγορίες απειλών στο πεδίο της κυβερνοασφάλειας για την περίοδο Ιουλίου 2021 – Ιουλίου 2022

Στις αρχές Νοεμβρίου 2022, ο ‘ENISA’ δημοσίευσε την 10η ετήσια έκθεσή του με τις βασικές κατηγορίες απειλών στο πεδίο της κυβερνοασφάλειας για την περίοδο Ιουλίου 2021 – Ιουλίου 2022. Επιπλέον, δημοσίευσε και “infographic” με τις δέκα (10) αναδυόμενες απειλές στο πεδίο της κυβερνοασφάλειας έως το 2030.

Έκθεση

Infographic