Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Απάτη στα μέσα και συστήματα πληρωμών

Ηλεκτρονική υπηρεσία «Καταγγελία για εγκλήματα κυβερνοχώρου»

Στις 6 Μαΐου 2022, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 2238) η υπ’ αριθμ. 3023/1/2-α’ Κοινή Υπουργική Απόφαση, μέσω της οποίας η καταγγελία για εγκλήματα κυβερνοχώρου, όπως αυτά ορίζονται από τον Ποινικό Κώδικα και σε άλλους ειδικούς ποινικούς Νόμους, δύναται να υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, η οποία είναι προσβάσιμη από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-EΨΠ).

Η διάρθρωση της εν λόγω Απόφασης είναι η εξής:

  • στο άρθρο 1 περιλαμβάνονται διατάξεις για την ηλεκτρονική καταγγελία για εγκλήματα κυβερνοχώρου,
  • στο άρθρο 2 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη διαδικασία ηλεκτρονικής καταγγελίας για εγκλήματα κυβερνοχώρου,
  • στο άρθρο 3 περιλαμβάνονται διατάξεις για την απάντηση στον ενδιαφερόμενο,
  • στο άρθρο 4 περιλαμβάνονται διατάξεις για ειδικές ρυθμίσεις της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής,
  • στο άρθρο 5 περιλαμβάνονται διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα σχετικά τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, και
  • στο άρθρο 6 περιλαμβάνονται διατάξεις για την έναρξη ισχύος της εν λόγω Απόφασης (ήτοι Παρασκευή, 6 Μαΐου 2022).

ΦΕΚ Β’ 2238/6.5.2022