Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Νέο πλαίσιο της ΕΚΤ για την επίβλεψη των ηλεκτρονικών εργαλείων πληρωμών, των συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού και των σχετικών ρυθμίσεων (“PISA Framework”)

Στις 22 Νοεμβρίου 2021, η ΕΚΤ δημοσίευσε το νέο της πλαίσιο επίβλεψης των ηλεκτρονικών εργαλείων πληρωμών, των συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού και των σχετικών ρυθμίσεων.

Τα υφιστάμενα υπόχρεα στην επίβλεψη της ΕΚΤ πρόσωπα θα πρέπει να εφαρμόσουν το νέο πλαίσιο έως την 15η Νοεμβρίου 2022. Τα νέα υπόχρεα πρόσωπα θα πρέπει να προσαρμοστούν 12 μήνες μετά την ενημέρωσή τους από την ΕΚΤ.

Πλαίσιο

Αξιολόγηση μεθοδολογίας

Πολιτική εξαίρεσης