Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις άμεσες πληρωμές (“instant payments”)

Στις 31 Μαρτίου 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης, έως τις 23 Ιουνίου 2021, για τις άμεσες πληρωμές (“instant payments”), η οποία αποσκοπεί στη συλλογή πληροφοριών από τους εμπλεκόμενους στην πανευρωπαϊκή αγορά πληρωμών (π.χ. χρήστες υπηρεσιών πληρωμών, παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, παρόχους τεχνικών υπηρεσιών, συστήματα πληρωμών και διακανονισμού, εθνικές αρμόδιες αρχές κτλ.).

Κείμενο διαβούλευσης