Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Κατάρτιση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μητρώου παρόχων υπηρεσιών ανταλλαγής μεταξύ εικονικών νομισμάτων και παραστατικών νομισμάτων και μητρώου παρόχων υπηρεσιών θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών στο πλαίσιο του Νόμου 4557/2018

Στις 28 Δεκεμβρίου 2020, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 5744) η υπ’ αριθμ. 5/898/3.12.2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την κατάρτιση μητρώου παρόχων υπηρεσιών ανταλλαγής μεταξύ εικονικών νομισμάτων και παραστατικών νομισμάτων και μητρώου παρόχων υπηρεσιών θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών στο πλαίσιο του Νόμου 4557/2018.

Η διάρθρωση της εν λόγω Απόφασης είναι η ακόλουθη:

  • στο άρθρο 1 περιλαμβάνονται διατάξεις για την υποχρεωτική εγγραφή σε μητρώο των παρόχων υπηρεσιών θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών και των παρόχων υπηρεσιών ανταλλαγής μεταξύ εικονικών νομισμάτων και παραστατικών νομισμάτων,
  • στο άρθρο 2 περιλαμβάνονται διατάξεις για την υποβολή της αίτησης εγγραφής,
  • στο άρθρο 3 περιλαμβάνονται διατάξεις για τις πληροφορίες και τα έγγραφα που υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την εγγραφή στα σχετικά μητρώα,
  • στο άρθρο 4 περιλαμβάνονται διατάξεις για τα τέλη εγγραφής στα μητρώα και τις ετήσιες εισφορές,
  • στο άρθρο 5 περιλαμβάνονται διατάξεις για την έναρξη δραστηριοποίησης των παρόχων, καθώς και μεταβατικές διατάξεις για τους υφιστάμενους παρόχους, και
  • στο άρθρο 6 περιλαμβάνονται διατάξεις για την έναρξη ισχύος της εν λόγω Απόφασης, ήτοι η 28η Δεκεμβρίου 2020.

ΦΕΚ Β’ 5744/28.12.2020