Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Δημοσίευση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών (‘EPC’) νέων εκδόσεων “Rulebooks” των σχημάτων πληρωμών μεταφορών πίστωσης και άμεσων χρεώσεων σε περιβάλλον SEPA

Στις 30 Οκτωβρίου 2020, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ‘EPC’ οι επικαιροποιημένες εκδόσεις “Rulebooks” για τα ακόλουθα σχήματα πληρωμών σε περιβάλλον SEPA που τελούν υπό τη διαχείρισή του:

Τα επικαιροποιημένα “Rulebooks” αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή την 1η Δεκεμβρίου 2020 και θα παραμείνουν σε ισχύ έως τις 21 Νοεμβρίου 2021.

Περαιτέρω, δημοσιεύθηκαν, επίσης, τα ακόλουθα κείμενα: