Τομείς Δραστηριότητας / Νομικά θέματα

Δημόσια διαβούλευση για τον Κώδικα Διευθέτησης Οφειλών και Παροχής Δεύτερης Ευκαιρίας

Στις 27 Αυγούστου 2020 αναρτήθηκε προς δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τον Κώδικα Διευθέτησης Οφειλών και Παροχής Δεύτερης Ευκαιρίας. Με το εν λόγω σχέδιο νόμου αναμορφώνεται το πλαίσιο αντιμετώπισης της οικονομικής αδυναμίας των οφειλετών, μέσω της προληπτικής αναδιάρθρωσης ή της συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών κάθε προσώπου, φυσικού ή νομικού, το οποίο αναλαμβάνει οικονομική δραστηριότητα, ανεξαρτήτως του αν η δραστηριότητα αυτή είναι επιχειρηματική ή όχι. 

Καταληκτική ημερομηνία για τη συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση είναι η 10η Σεπτεμβρίου 2020.

 

Δημόσια διαβούλευση για τον Κώδικα Διευθέτησης Οφειλών και Παροχής Δεύτερης Ευκαιρίας