Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Δελτίο τύπου της ΕΚΤ σχετικά με τις άμεσες μεταφορές πίστωσης σε ευρώ

Στις 24 Ιουλίου 2020, η ΕΚΤ δημοσίευσε δελτίο τύπου για την πανευρωπαϊκή προσβασιμότητα των άμεσων μεταφορών πιστώσεων σε ευρώ (SCT Instant) μέσω του ‘TIPS’.

Δελτίο τύπου ΕΚΤ