Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Επικαιροποιημένος κατάλογος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών (‘EPC’) με τον αριθμό των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών (‘PSPs’) που συμμετέχουν στα συστήματα πληρωμών σε περιβάλλον SEPA

Στις 12 Ιουνίου 2020, το ‘EPC’ δημοσίευσε επικαιροποιημένο κατάλογο με τον αριθμό των ‘PSPs’ (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών, κ.λπ.) ανά χώρα που συμμετέχουν στα συστήματα πληρωμών σε περιβάλλον ‘SEPA’ (ήτοι SCT, SDDC, SDDB2B, SCTinst) με ημερομηνία αναφοράς 12 Ιουνίου 2020.

Ειδικότερα, για το SEPA SCTinst, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών που έχουν προσχωρήσει, έως τις 12 Ιουνίου 2020, ανήλθαν στους 2.272 (2.245 euro + 27 non euro), ήτοι 14 περισσότεροι σε σχέση με την 10/4/2020 (2.233 euro + 25 non euro).

Επικαιροποιημένος κατάλογος EPC