Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Ηλεκτρονική τραπεζική

Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παροχή ευελιξίας σε σχέση με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/518 (“Cross-border Payments Regulation”)

Στις 9 Απριλίου 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε Ανακοίνωση αναφορικά με την παροχή ευελιξίας  (“flexibility”), λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, για τις υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα) που απορρέουν από τα άρθρα 3α («Χρεώσεις μετατροπής νομισμάτων που σχετίζονται με συναλλαγές με κάρτα») και 3β («Χρεώσεις μετατροπής νομισμάτων που σχετίζονται με μεταφορές πιστώσεων») του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/518 (“Cross-border Payments Regulation”).

Ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής