Ρυθμιστικά θέματα / Προστασία καταναλωτή

Κείμενο θέσεων της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας («ΕΤΟ») αναφορικά με την πιθανή αναθεώρηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ (‘PAD’)

Στις 17 Ιανουαρίου 2020, η ΕΤΟ δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της το κείμενο θέσεών της αναφορικά με την πιθανή αναθεώρηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της ‘PAD’.

Κείμενο θέσεων ΕΤΟ