Ρυθμιστικά θέματα / Προστασία καταναλωτή

Ενημερωτικό έντυπο της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για την προστασία του καταναλωτή κατά την επιλογή τραπεζικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου ή μέσω κινητού τηλεφώνου

Στις 3 Δεκεμβρίου 2019, η ‘ΕΒΑ’ δημοσίευσε ενημερωτικό έντυπο για την προστασία του καταναλωτή κατά την επιλογή τραπεζικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου ή μέσω κινητού τηλεφώνου.

Ενημερωτικό έντυπο ΕΒΑ