Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Απάτη στα μέσα και συστήματα πληρωμών

Διατραπεζικό εγχειρίδιο ενημέρωσης των υπαλλήλων των τραπεζών
σχετικά με τις τυπολογίες απάτης μέσω παγίδευσης των ΑΤΜ

Η Γενική Γραμματεία της ΕΕΤ επεξεργάστηκε και ολοκλήρωσε διατραπεζικό εγχειρίδιο με τίτλο «Απάτες σε βάρος των τραπεζών με τη μέθοδο παγίδευσης των ΑΤΜ» με στόχο να χρησιμοποιηθεί για την ενημέρωση των υπαλλήλων των τραπεζών συμβάλλοντας στην ορθή αντιμετώπιση περιστατικών απάτης μέσω ΑΤΜ.