Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Απάτη στα μέσα και συστήματα πληρωμών

Δελτίο Τύπου για την ενημέρωση του συναλλακτικού κοινού αναφορικά
με νέα μορφή απάτης μέσω ΑΤΜ τραπεζών

Η Γενική Γραμματεία της ΕΕΤ ενημέρωσε, τον Ιούνιο του 2009, το συναλλακτικό κοινό με Δελτίο Τύπου για τις νέες μορφές απάτης που παρατηρούνται κατά τη χρήση των καρτών στα ΑΤΜ των τραπεζών.