Ρυθμιστικά θέματα / Προστασία καταναλωτή

Κείμενο θέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καταναλωτών (‘BEUC’) για τη χρήση των μετρητών από καταναλωτές

Στις 25 Σεπτεμβρίου 219, η ‘BEUC’ δημοσίευσε κείμενο θέσεών της για τη χρήση των μετρητών από καταναλωτές, στο οποίο περιλαμβάνονται συγκεκριμένες συστάσεις προς τα θεσμικά όργανα της ΕΕ (π.χ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή) για το δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης αυτών (των μετρητών) δίχως την ύπαρξη διακρίσεων.

Κείμενο θέσεων BEUC