Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Ηλεκτρονική τραπεζική

Καθορισμός δαπανών για τις οποίες απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή/και συλλογής αποδείξεων από το φορολογικό έτος 2018 και εφεξής

Στις 4 Απριλίου 2019, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 1106) η υπ’ αριθμ. Α.1109 Απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών αναφορικά με τον καθορισμό δαπανών για τις οποίες απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή/και συλλογής αποδείξεων από το φορολογικό έτος 2018 και εφεξής.

Ειδικότερα, στο άρθρο 2 καθορίζονται οι δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη, εφόσον περιλαμβάνονται στις ακόλουθες ομάδες του δείκτη τιμών καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το «χτίσιμο» του αφορολόγητου:

 • Ομάδα 1 (Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά),
 • Ομάδα 2 (Αλκοολούχα ποτά και καπνός),
 • Ομάδα 3 (Ένδυση και υπόδηση),
 • Ομάδα 4 (Στέγαση), εξαιρουμένων των ενοικίων,
 • Ομάδα 5 (Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες),
 • Ομάδα 6 (Υγεία),
 • Ομάδα 7 (Μεταφορές), εξαιρουμένης της δαπάνης για τέλη κυκλοφορίας και της αγοράς οχημάτων, πλην των ποδηλάτων,
 • Ομάδα 8 (Επικοινωνίες),
 • Ομάδα 9 (Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες), εξαιρουμένης της αγοράς σκαφών, αεροπλάνων και αεροσκαφών,
 • Ομάδα 10 (Εκπαίδευση),
 • Ομάδα 11 (Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια), και
 • Ομάδα 12 (Άλλα αγαθά και υπηρεσίες).

 

Περαιτέρω, στα άρθρα 3 και 4 παρατίθενται οι περιπτώσεις που εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, με την προσθήκη των ακόλουθων δυο (2) νέων εξαιρέσεων:

 • οι υπήκοοι τρίτων χώρων που αιτούνται ή/και λαμβάνουν διεθνή προστασία από την Ύπατη Αρμοστεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) για τους Πρόσφυγες και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και
 • οι φορολογούμενοι των οποίων το πραγματικό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (9.500) ευρώ και εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013.

ΦΕΚ Β’ 1106/3.4.2019