Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Ηλεκτρονική τραπεζική

Παράταση υποχρέωσης ηλεκτρονικής δήλωσης Επαγγελματικών Λογαριασμών στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ έως τις 30 Απριλίου 2019

Την 1η Απριλίου 2019, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 1037) η υπ’ αριθμ. Α 1094 Υπουργική Απόφαση, μέσω της οποίας παρατείνεται η προθεσμία που έχουν οι δικαιούχοι πληρωμής για να δηλώνουν ηλεκτρονικά τον ή τους Επαγγελματικό/ούς Λογαριασμό/ούς στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ έως τις 30 Απριλίου 2019 (από 28 Φεβρουαρίου 2019 που ίσχυε μέχρι πρότινος). Η προθεσμία αυτή ισχύει και στην περίπτωση που οι δικαιούχοι πληρωμής αποφασίσουν να διαγράψουν Επαγγελματικό Λογαριασμό ή/και να προσθέσουν νέο, σε περίπτωση τροποποίησης.

ΦΕΚ Β’ 1037/28.3.2019