Ρυθμιστικά θέματα / Προστασία καταναλωτή

Έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για τις συνήθειες των καταναλωτών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών εντός της ΕΕ για τη διετία 2018-2019

Στις 20 Φεβρουαρίου 2019, η ‘EBA’ δημοσίευσε έκθεση  για τις συνήθειες των καταναλωτών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών εντός της ΕΕ για τη διετία 2018-2019.

Στην έκθεση αυτή αναλύονται ζητήματα που αφορούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες λιανικής τραπεζικής προς καταναλωτές, όπως η ενυπόθηκη και καταναλωτική πίστη, οι καταθέσεις, οι λογαριασμοί πληρωμών, οι υπηρεσίες πληρωμών και το ηλεκτρονικό χρήμα.

Όσον αφορά τους λογαριασμούς και τις υπηρεσίες πληρωμών, τα συμπεράσματα της εν λόγω έκθεσης συνοψίζονται στα ακόλουθα:

  • οι κυριότερες ανησυχίες των καταναλωτών εστιάζονται στις απαιτήσεις ασφαλείας (ήτοι ισχυρή ταυτοποίηση πελάτη, ‘SCA’) για τις νέες υπηρεσίες πληρωμών (ήτοι υπηρεσίες εκκίνησης πληρωμών και υπηρεσίες πληροφοριών λογαριασμού), στη διαφάνεια των επιβαλλόμενων από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών χρεώσεων και στις μη εγκεκριμένες ή/και απατηλές πράξεις πληρωμών.
  • το ύψος των τελών διαχείρισης λογαριασμών πληρωμών (“payment account management fees”), η άρνηση ανοίγματος λογαριασμού πληρωμών και η δέσμευση τέτοιου είδους λογαριασμών αποτελούν τις πλέον συνηθισμένες περιπτώσεις παραπόνων/καταγγελιών από πλευράς καταναλωτών.

Έκθεση της EBA