Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Ηλεκτρονική τραπεζική

Παράταση υποχρέωσης ηλεκτρονικής δήλωσης Επαγγελματικών Λογαριασμών στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ έως τις 28 Φεβρουαρίου 2019

Στις 31 Ιανουαρίου 2019 δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 163) η υπ’ αριθμ. Α 1033 Υπουργική Απόφαση, μέσω της οποίας παρατείνεται έως τις 28 Φεβρουαρίου 2019 η προθεσμία που έχουν οι δικαιούχοι πληρωμής για να δηλώνουν ηλεκτρονικά τον ή τους Επαγγελματικό/ούς Λογαριασμό/ούς στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ. Η προθεσμία αυτή ισχύει και στην περίπτωση που οι δικαιούχοι πληρωμής αποφασίσουν να διαγράψουν Επαγγελματικό Λογαριασμό ή/και να προσθέσουν νέο, σε περίπτωση τροποποίησης.

ΦΕΚ Β’ 163/30.1.2019