Τομείς Δραστηριότητας / Νομικά θέματα

Δημοσίευση Κοινής Υπουργικής Απόφασης "Τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 της ΚΥΑ Ζ1 - 699/2010"


ΦΕΚ 4914 Β - 2.11.2018