Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Μελέτες της FATF σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων
από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της
τρομοκρατίας με βάση τον κίνδυνο

Στις αρχές Αυγούστου του 2008 δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) τέσσερις μελέτες σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας με βάση τον κίνδυνο από τέσσερις κατηγορίες διεθνώς αναγνωρισμένων υπόχρεων προσώπων:

1.      Τα νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες σε εμπιστεύματα (trust companies)

2.      Τους φορολογικούς ή φοροτεχνικούς συμβούλους και τις εταιρείες φορολογικών ή φοροτεχνικών συμβουλών.

3.      Τους κτηματομεσίτες και τις κτηματομεσιτικές εταιρείες, και

4.      τους εμπόρους αγαθών μεγάλης αξία

Ιστοσελίδα FATF: http://www.fatf-gafi.org/pages/0,2987,en_32250379_32235720_1_1_1_1_1,00.html