Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Κείμενο του Wolfsberg Group
με συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τα
Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα (PEPs)

Τον Μάιο του 2008 δημοσιεύτηκε από το Wolfsberg Group κείμενο συχνών ερωτήσεων και απαντήσεων σχετικά με τα Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα (Political Exposure Persons - PEPs).

Το κείμενο συχνών ερωτήσεων και απαντήσεων, καθώς και το συνοδευτικό αυτού δελτίο τύπου, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Wolfsberg Group: http://www.wolfsberg-principles.com/index.html