Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Δελτίο Τύπου της FATF
Συνεδρίαση Ολομέλειας Ιουνίου 2008

Από τις 18 έως τις 20 Ιουνίου 2008 πραγματοποιήθηκε στo Λονδίνο η τακτική τριμηνιαία συνεδρίαση της Ολομέλειας της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF).

Τα βασικά συμπεράσματα της εν λόγω συνεδρίασης αποτυπώνονται στο σχετικό δελτίο τύπου το οποίο δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της FATF (http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/50/1/40879782.pdf )