Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Οδικός χάρτης του Ευρωσυστήματος σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες μετρητών εκ μέρους των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών χωρίς παρέκκλιση
(Eurosystem roadmap of National Central Banks cash services)

Στο πλαίσιο του οδικού χάρτη της Ευρωσυστήματος για τα διαδικαστικά βήματα που συμβάλλουν μεσοπρόθεσμα, στην αυξανόμενη σύγκλιση των υπηρεσιών μετρητών των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών (NCBs), συνεχίστηκε ο διάλογος με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών.

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) υιοθέτησε, το Φεβρουάριο του 2007, κείμενο κατευθυντήριων γραμμών για τη μεσοπρόθεσμη σύγκλιση των υπηρεσιών μετρητών των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών (NCBs) του Ευρωσυστήματος.

Στο κείμενο της ΕΚΤ περιλαμβάνονται έξι βασικά μέτρα ως απάντηση στις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου, όπως αυτές εκφράστηκαν στο Πλαίσιο για τον Ενιαίο Χώρο  Μετρητών (SECA Framework) σε Ευρώ :

Α. Συμφωνημένα μέτρα

 • Πρόσβαση στις υπηρεσίες μετρητών κεντρικής τράπεζας στα εθνικά σύνορα (Implementation of "remote access" to National Central Bank cash services): 
  Ημερομηνία υιοθέτησης: Ιούνιος 2007.
 • Καταθέσεις και αναλήψεις νομισμάτων (Acceptance of coin lodgements at National Central Bank counters) 
  Ημερομηνία υιοθέτησης: τέλη του 2007.

Β. Μέτρα υπό επεξεργασία τα οποία θα τεθούν υπόψη του Συμβουλίου Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

 • Ηλεκτρονική ανατροφοδότηση πληροφοριών με επαγγελματίες πελάτες για κατάθεση και ανάληψη μετρητών 
  (Electronic data exchange with professional clients for cash lodgements and withdrawals ) 
 • Κατάργηση της μέχρι σήμερα ισχύουσας απαίτησης για ταξινόμηση των τραπεζογραμματίων κατ΄ όψη και κατά κεφαλή 
  (Dropping the requirement to face and orientate banknotes for lodgements and withdrawals at National Central Banks)
 • Επέκταση των ωρών λειτουργίας των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών & λήψη μέτρων με παρόμοια αποτελέσματα 
  (Extension of opening hours and measures with similar effects) 
 • Κοινά πρότυπα συσκευασίας για τις δωρεάν παρεχόμενες  υπηρεσίες μετρητών των ΕθνΚΤ 
  (Common packaging standards for National Central Banks free-of-charge cash services)