Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

SEPA ΑΜΕΣΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ: Διαβούλευση σχετικά με τις
ηλεκτρονικές εξουσιοδοτήσεις (e-Mandates)
Αποστολή σχολίων και παρατηρήσεων έως την 31η Ιουλίου 2008

Στα δυο κείμενα διαβούλευσης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών σχετικά με την ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικών εξουσιοδοτήσεων (ή αναθέσεων) περιγράφονται οι βασικές αρχές της προτεινόμενης υπηρεσίας, καθώς και το διαχειριστικό μοντέλο που θα πρέπει να αναπτυχθεί διατραπεζικά για την υποστήριξη της.  

Στόχος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ), ως τακτικού μέλους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών, είναι η γνωστοποίηση των κειμένων διαβούλευσης σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της αγοράς πληρωμών της χώρας μας (τράπεζες, επιχειρήσεις, καταναλωτές, προμηθευτές λογισμικού, εποπτικές αρχές, κ.λπ.) και η ανοικτή πρόσκληση αποστολής σχολίων και παρατηρήσεων είτε απευθείας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών (info@europeanpaymentscouncil.eu), με κοινοποίηση στην ΕΕΤ (hba@hba.gr) ή μέσω της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (hba@hba.gr).

Για σκοπούς καλύτερης κατανόησης της υπηρεσίας και των πλεονεκτημάτων χρήσης των ηλεκτρονικών εξουσιοδοτήσεων στο πλαίσιο του Core SEPA Direct Debit Scheme που αναπτύσσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών, επισυνάπτονται δυο ενδιαφέρουσες σχετικές παρουσιάσεις. 

Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις των εμπλεκόμενων φορέων της αγοράς πληρωμών  της χώρας μας θα πρέπει να αποσταλούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 31 Ιουλίου 2008.