Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

SEPA Implementation and Migration in GREECE

Το κείμενο με τίτλο "SEPA Implementation and Migration in GREECE" αποτυπώνει τις προετοιμασίες και τον σχεδιασμό του τραπεζικού συστήματος της χώρας μας για την μετάπτωσή του στον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε ευρώ (SEPA). Το περιεχόμενο του κειμένου διαμορφώθηκε απο την Ελληνική Ένωση Τραπεζών μετά και την ενσωμάτωση των σχολίων και παρατηρήσεων των τραπεζών μελών της, της Τράπεζας της Ελλάδος και της ΔΙΑΣ Α.Ε.

Σε ειδική τοποθεσία στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έχουν συγκεντρωθεί τα εθνικά σχέδια μετάπτωσης 15 ευρωπαϊκών χωρών στον SEPA.