Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

5η έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με τον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA)

Στις 20 Ιουλίου 2007 δημοσιεύτηκε απο την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα η 5η έκθεση προόδου σχετικά με τον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA).

Η παρούσα έκθεση προόδου περιέχει μια σειρά συστάσεων και θέσεων του Ευρωσυστήματος προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Δημόσια Διοίκηση και του φορείς της αγοράς των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την βελτίωση του σχεδιασμού και της επίτευξης του στόχου για την δημιουργία του SEPA.  

Η έκθεση, η οποία δημοσιεύτηκε καταρχήν στα αγγλικά, θα είναι διαθέσιμη προσεχώς και στις άλλες επίσημες γλώσσες της Κοινότητας.

Link με ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας:
Δελτίου Τύπου: http://www.ecb.int/press/pr/date/2007/html/pr070720.el.html
Έκθεση Προόδου: http://www.ecb.int/pub/pdf/other/singleeuropaymentsarea200707en.pdf