Γραφείο Τύπου / Δελτία Τύπου

  • 3 Απριλίου 2003

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών (European Payments Council, EPC) ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2002 από τις ευρωπαϊκές τραπεζικές ομοσπονδίες για να δημιουργήσει την αρχιτεκτονική, τα όργανα και τις διαδικασίες, ώστε οι επιχειρήσεις και οι πολίτες να μπορούν να διακινούν τα χρήματά τους στην ζώνη του ευρώ χωρίς να συναντούν διασυνοριακούς περιορισμούς και να απολαμβάνουν την ενιαία περιοχή πληρωμών σε ευρω (Single Euro Payment Area, SEPA). Η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών είναι μέλος του EPC...

Περισσότερα