Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Συστήματα πληρωμών

  • 8
  • ΙΟΥ
  • 2015
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/847 περί στοιχείων που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών