Εκδόσεις / Χρηματοοικονομικά Θέματα

  • Συλλογικός Τόμος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών με θέμα:
    "Η διεθνής κρίση, η κρίση στην ευρωζώνη και το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα" 2011 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος

Βασίλης Ράπανος
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗMΙΟ ΑΘΗΝΩΝ,
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΤ

   [Αρχείο PDF: 901 kb]


Πρόλογος επιµελητών

Γκίκας Α. Χαρδούβελης, Χρήστος Βλ. Γκόρτσος

   [Αρχείο PDF: 898 kb]


Εισαγωγή Συλλογικού ΤόµουΟ χρηµατοοικονοµικός τοµέας και το αβέβαιο µέλλον της ελληνικής οικονοµίας

Γκίκας Α. Χαρδούβελης
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΜΙΛΟΥ EUROBANK EFG

   [Αρχείο PDF: 2.050 kb]


Α. Ο ρόλος του χρηµατοπιστωτικού τοµέα στην πορεία
της οικονοµικής ανάπτυξηςΧρηµατοπιστωτικό σύστηµα και οικονοµική δραστηριότητα

Δηµήτριος Μόσχος
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΕMΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Γεώργιος Χορταρέας
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

   [Αρχείο PDF: 528 kb]


Χρηµατοπιστωτική σταθερότητα, επενδύσεις & ανάπτυξη

Δηµήτρης Τσοµώκος
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, SAID BUSINESS SCHOOL & ST. EDMUND HALL ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΟΞΦΟΡΔΗΣ

Δηµήτρης Βολιώτης
ΛΕΚΤΟΡΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

   [Αρχείο PDF: 5.969 kb]


Β. Έξι µεγάλα θέµατα που εγείρονται από τη διεθνή
χρηµατοοικονοµική κρίσηΕταιρική διακυβέρνηση πριν και µετά την κρίση

Νικόλαος Τραυλός
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ
«ΚΑΙΤΗ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ» ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ,
ΠΡΥΤΑΝΗΣ, ALBA GRADUATE BUSINESS SCHOOL

   [Αρχείο PDF: 800 kb]


Διεθνής κρίση και λογιστικά πρότυπα
Επέτειναν τα λογιστικά πρότυπα το µέγεθος της κρίσης;
Πόσο η κρίση επηρεάζει τα µελλοντικά πρότυπα;

Άνθιµος Θωµόπουλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

   [Αρχείο PDF: 920 kb]


Διαχείριση κινδύνων. Διδάγµατα από την κρίση και προοπτικές

Μιχαήλ Χαραλαµπίδης
CHIEF RISK OFFICER, ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΜΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

   [Αρχείο PDF: 1.077 kb]


Ο ρόλος των προθεσµιακών συµβολαίων ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου στην κρίση του 2008 στις ΗΠΑ και την ελληνική δηµοσιονοµική κρίση του 2010

Δρ Θεόδωρος Σταµατίου
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ EUROBANK EFG

   [Αρχείο PDF: 1.704 kb]


Οι απόψεις των οίκων αξιολόγησης και οι αγορές

Κατερίνα Πανοπούλου
ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Δρ Χρήστος Τσούµας
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

   [Αρχείο PDF: 1.235 kb]


Οι καινοτοµίες στη νοµισµατική πολιτική στην ευρωζώνη από το 2007 έως σήµερα

Παναγιώτης Αλεξάκης
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

   [Αρχείο PDF: 744 kb]


Γ. Οι ελληνικές τράπεζες πριν και µετά την κρίσηΤραπεζική - τάσεις (πριν) και προοπτικές (µετά την κρίση)

Άγγελος Αντζουλάτος
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

   [Αρχείο PDF: 995 kb]


Συγκέντρωση και ανταγωνιστικότητα στον τραπεζικό τοµέα

Εµµανουήλ Τσιριτάκης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ηλίας Τσιριγωτάκης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

   [Αρχείο PDF: 1.197 kb]


Χρηµατοδότηση των ελληνικών τραπεζών στη διάρκεια της κρίσης

Γιώργος Μιχαλόπουλος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ,
ALPHA BANK

   [Αρχείο PDF: 1.403 kb]


Τιτλοποιήσεις και καλυµµένες οµολογίες ως εργαλεία ρευστότητας

Νίκος Ζαγορήσιος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ CAPITAL MANAGEMENT & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ,
ALPHA BANK

Ιωάννης Ασηµέλης
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ CAPITAL MANAGEMENT & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ,
ALPHA BANK

   [Αρχείο PDF: 1.759 kb]


Δ. Η κρίση στην ευρωζώνη και την ΕλλάδαΗ δυναµική του χρέους στις χώρες της ΟΝΕ και οι αντιδράσεις των χρηµατοπιστωτικών αγορών

Νάνσυ Θεοφιλάκου
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γιάννης Στουρνάρας
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΟΒΕ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

   [Αρχείο PDF: 1.367 kb]


Συστηµική κρίση και διαµάχες στην ευρωζώνη

Αρχοντής Πάντσιος
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ACT)

Καλλίνικος Νικολακόπουλος
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ - ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   [Αρχείο PDF: 1.244 kb]


Το ελληνικό κράτος στο αναµορφωτήριο: για παρακώλυση του ανταγωνισµού
και της οικονοµικής ανάπτυξης, αλλά και για... τάσεις αυτοκαταστροφής

Μιχάλης Μασουράκης
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟMΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, ALPHA BANK

   [Αρχείο PDF: 1.194 kb]


Πολιτική οικονοµία εν µέσω κρίσης

Χριστόδουλος Στεφανάδης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

   [Αρχείο PDF: 696 kb]


Μεταρρύθµιση της κοινωνικής ασφάλισης και της αγοράς εργασίας
και µακροχρόνιες δηµοσιονοµικές προοπτικές

Δηµήτρης Μαρούλης
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ, ALPHA BANK

   [Αρχείο PDF: 1.017 kb]


Ε. ΑνταγωνιστικότηταΑνταγωνισµός και ρύθµιση στις αγορές προϊόντων υπό το πρίσµα
της κρίσης στην ελληνική οικονοµία

Νίκος Βέττας
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

   [Αρχείο PDF: 874 kb]


Η απώλεια ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας µετά την είσοδο
της χώρας στην ΟΝΕ

Δηµήτριος Μαλλιαρόπουλος
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ EUROBANK EFG

   [Αρχείο PDF: 1.305 kb]


Η εξωτερική ανισορροπία της ελληνικής οικονοµίας
Αίτια, χαρακτηριστικά και σενάρια προσαρµογής

Δρ Αναστάσιος Αναστασάτος
ΟΙΚΟΝΟMΟΛΟΓΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ, EUROBANK EFG

   [Αρχείο PDF: 1.611 kb]


Οι ελληνικές επιχειρήσεις µετά την κρίση
Προοπτικές και στρατηγικές για διεθνή ανταγωνιστικότητα

Σπύρος Λιούκας
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

   [Αρχείο PDF: 1.571 kb]


Αγορά εργασίας και επιχειρήσεις. Kρίση και διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις

Έλενα Σιµιντζή
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΙΔΑΚΤΩΡ, LONDON BUSINESS SCHOOL

   [Αρχείο PDF: 1.168 kb]


ΣΤ. Κρίση & η τιµολόγηση στις αγορέςΣυστηµατικά σφάλµατα στις προβλέψεις των αναλυτών
και τακτική κατανοµή επενδύσεων

Νικόλαος Κουρογένης
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Νικήτας Πιττής
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

   [Αρχείο PDF: 1.313 kb]


Η διεθνής χρηµατοπιστωτική κρίση και η αγορά κατοικίας
Επιπτώσεις στις ελληνικές µετοχές των ανωνύµων εταιρειών επενδύσεων
σε ακίνητη περιουσία

Νικόλαος Απέργης
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

   [Αρχείο PDF: 722 kb]


Μεταβλητότητα στο ελληνικό και στα διεθνή χρηµατιστήρια
κατά την περίοδο 2006-2008

Γεώργιος Σκιαδόπουλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

   [Αρχείο PDF: 1.627 kb]


Ερµηνεύοντας τα περιθώρια απόδοσης των κυβερνητικών οµολόγων
της ευρωζώνης την περίοδο που ακολούθησε το ξέσπασµα
της παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής κρίσης

Δρ Πλάτων Μονοκρούσος
ΒΟΗΘΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ, ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, EUROBANK EFG

   [Αρχείο PDF: 1.195 kb]


Προσδιοριστικοί παράγοντες και κυκλικές αλλαγές του σπρεντ
µεταξύ των ελληνικών και γερµανικών επιτοκίων

Ηλίας Τζαβαλής
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΟΙΚΟΝΟMΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

   [Αρχείο PDF: 1.779 kb]


Περιγραφική απεικόνιση µη-στάσιµων χρηµατοοικονοµικών χρονοσειρών
Xωρικές κατανοµές και χρόνος παραµονής

Δηµήτριος Θωµάκος
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

   [Αρχείο PDF: 1.853 kb]


Z. Ρυθµιστική παρέµβαση και εποπτεία του χρηµατοπιστωτικού τοµέα«Βασιλεία ΙΙΙ»:
H αναθεώρηση του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου της Επιτροπής της Βασιλείας
για την Τραπεζική Εποπτεία µε στόχο την ενδυνάµωση της σταθερότητας
του διεθνούς τραπεζικού συστήµατος

Χρήστος Γκόρτσος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ,
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

   [Αρχείο PDF: 1.084 kb]


Η χρηµατοοικονοµική ρύθµιση και το κόστος κεφαλαίου
των πιστωτικών ιδρυµάτων

Σταύρος Θωµαδάκης
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Κωνσταντίνος Λοΐζος
ΔΙΔΑΚΤΩΡ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

   [Αρχείο PDF: 1.142 kb]


Η θεσµική οργάνωση της χρηµατοοικονοµικής εποπτείας στην Ελλάδα
Προκλήσεις και προοπτικές µετά την κρίση

Παναγιώτης Σταϊκούρας
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ, LLM, Δ.Ν.

   [Αρχείο PDF: 772 kb]


Η ρυθµιστική παρέµβαση στις αγορές κεφαλαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση
ως συνέπεια της κρίσης

Χριστίνα Λιβαδά
ΛΕΚΤΟΡΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ,
ΕΙΔΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΕΤ

Άννα Βασίλα
ΔΙΔΑΚΤΩΡ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΕΤ

   [Αρχείο PDF: 1.020 kb]


Εργαλεία και τεχνικές παρακολούθησης του συστηµικού κινδύνου
και της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας

Η εφαρµογή τους στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα

Ηλίας Λεκκός
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΑΓΟΡΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Γιάννης Κουτελιδάκης
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΑΓΟΡΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ειρήνη Στάγγελ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΑΓΟΡΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

   [Αρχείο PDF: 1.874 kb]


Συνοπτικά Βιογραφικά Συγγραφέων

   [Αρχείο PDF: 679 kb]