ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
Επίπεδο IΙΙ - Διοίκηση εμπορικών τραπεζών
 
251.
Η ΠΔ/ΤΕ για την τυποποιημένη προσέγγιση
[Αρχείο PDF: 171 k] 11 - 12 Φεβρουαρίου 2008
Ενότητα κύκλου
252.
Η ΠΔ/ΤΕ για τον πυλώνα ΙΙ
[Αρχείο PDF: 172 k] 28 - 30 Ιανουαρίου 2008
Ενότητα κύκλου
253.
Ο σύγχρονος εσωτερικός έλεγχος
[Αρχείο PDF: 160 k] 28 - 30 Ιανουαρίου 2008
254.
Δυναμική διαχείριση χαρτοφυλακίου και η σημασία του collateral management
[Αρχείο PDF: 178 k] 22 - 24 Ιανουαρίου 2008
255.
Εισαγωγή στο νέο πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας της επιτροπής της Βασιλείας
[Αρχείο PDF: 180 k] 5 - 6 Δεκεμβρίου 2007
Ενότητα κύκλου
256.
Η ΠΔ/ΤΕ για τον υπολογισμό κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο αγοράς του χαρτοφυλακίου συναλλαγών
[Αρχείο PDF: 165 k] 3 - 5 Δεκεμβρίου 2007
257.
Πιστωτικός κίνδυνος, reporting και Βασιλεία ΙΙ
[Αρχείο PDF: 171 k] 23 Νοεμβρίου 2007
Ενότητα κύκλου
258.
Πρακτικές μέτρησης πιστωτικού κινδύνου στο πλαίσιο εφαρμογής της προσέγγισης των εσωτερικών διαβαθμίσεων
[Αρχείο PDF: 179 k] 16 - 17 Νοεμβρίου 2007
Ενότητα κύκλου
259.
Διαχείριση καθυστερήσεων (εμπλοκών)
[Αρχείο PDF: 169 k] 15 - 17 Νοεμβρίου 2007
260.
Οι πιστοληπτικές διαβαθμίσεις στην εφαρμογή της τυποποιημένης προσέγγισης
[Αρχείο PDF: 174 k] 12 Νοεμβρίου 2007
Ενότητα κύκλου
261.
Συστήματα έγκαιρης διάγνωσης και διασφάλιση πιστωτικού κινδύνου
[Αρχείο PDF: 171 k] 6 - 10 Νοεμβρίου 2007
Επικαιροποιημένο
262.
Πρόληψη και καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος
[Αρχείο PDF: 159 k] 26 Οκτωβρίου 2007
263.
Μεθοδολογία και πρακτική του εσωτερικού ελέγχου
[Αρχείο PDF: 159 k] 22 - 25 Οκτωβρίου 2007
Νέο
264.
Διαχείριση κινδύνου επιτοκίων
[Αρχείο PDF: 175 k] 8 - 12 Οκτωβρίου 2007
Ενότητα κύκλου
265.
Έλεγχος μονάδας διαχείρισης διαθεσίμων (TREASURY AUDIT)
[Αρχείο PDF: 170 k] 27 - 28 Σεπτεμβρίου 2007
 
  << προηγούμενη
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
 
Επιστροφή
Σύμβολα